Unicon

Przedmiotem działań UNICON Sp. z o.o. w Białogardzie jest zaspokajanie potrzeb w zakresie wyrobów, części i podzespołów elektronicznych dla odbiorców rynkowych, przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, telewizji kablowej oraz zaplecza naukowo-badawczego.

Program produkcji i sprzedaży obejmuje ok. 300 wyrobów o dużym zróżnicowaniu technicznym. Są to między innymi:

  • anteny samochodowe,
  • anteny do radiokomunikacji,
  • osprzęt antenowy,
  • złącza współosiowe wysokiej częstotliwości,
  • złącza elektroakustyczne.


Wyroby sprzedaje się głównie na rynku zagranicznym.

Wyroby UNICONU znane są z wysokiej jakości i nie odbiegają swym poziomem od wyrobów przodujących firm zachodnich.

Dewizą UNICONU od początku jego działalności jest szybkie i sprawne zaspokajanie potrzeb klientów. Przedsiębiorstwo posiada własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, narzędziownie, laboratorium kontroli jakości oraz wydziały produkcyjne jak, np. wydział przetwórstwa tworzyw sztucznych i wydział obróbki mechanicznej.

Przedsiębiorstwo "UNICON" Sp. z o.o. znane jest w całym kraju jako solidny producent i partner o uznanej pozycji.

PREZENTACJA VIDEO