Historia

Początki obecnego przedsiębiorstwa niegdyś ZZE UNICON sięgają 1964 r., kiedy to obiekty po byłej elektrowni w BIAŁOGARDZIE przejęły Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR. Po przystosowaniu obiektów rozpoczęto produkcję podzespołów do telewizorów. W 1971 r. zakład przejęły Zakłady Radiowe ELTRA w Bydgoszczy. Uruchomiono produkcję łączników warstwowych oraz złączy współosiowych BNC i UC. Pod koniec 1975 r. rozpoczęto w zakładzie produkcję prętowych anten samochodowych, a w rok później anten teleskopowych do odbiorników radiowych i telewizyjnych. Z dniem 1.10.1978 r. zakład przejęło Przedsiębiorstwo Techniczno Produkcyjne "UNITRA - UNITECH" w Warszawie, a zakład otrzymał nazwę Zakład Zespołów Elektronicznych.

Wprowadzono nową produkcję: podstawek lampowych, wtyków i gniazd JACK, gniazdo bezpiecznika GPA 6,3/250 i innych wyrobów. Produkowane wyroby sprzedawane były także na eksport do ZSRR, Bułgarii, Węgier, Czechosłowacji i Niemiec.

Od 1.08.1990 r. UNICON jest samodzielnym przedsiębiorstwem. ZZE UNICON zlokalizowany jest na działce o powierzchni 24.000 m2, w tym powierzchnia zabudowana stanowi 12.000 m2 a powierzchnia produkcyjna 9.500 m2. Wszystkie obiekty i powierzchnie produkcyjne spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

UNICON był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w rankingach najlepszych firm Pomorza Środkowego i Pomorza Zachodniego.

ZZE UNICON jest również członkiem - założycielem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.